นโยบายความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเข้าถึงบริการของเราได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ www.mitalai.com และ www.mitalaionline.com  ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ  อันหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ใช้เพื่อเข้าถึงบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับการเข้าถึงบริการของเรา ไม่ว่าคุณจะเข้าถึงโดยวิธีใด และโดยการใช้บริการของเรา เราจะถือว่าคุณยินยอมให้เราเก็บ โอน ประมวลผล จัดเก็บ เปิดเผย และใช้ในลักษณะอื่นตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  • อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) สำหรับผู้ใช้ทุกคนที่เข้าถึงหรือใช้บริการองเรา เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะจดจำและจัดเก็บ IP แอดเดรสของผู้เยี่ยมชมโดยอัตโนมัติ เพื่อดูว่าข้อมูลใดบนเว็บไซต์ที่ถูกเยี่ยมชมและระยะเวลาในการเยี่ยมชม
  • ข้อมูลบราวเซอร์ ของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าถึงหรือใช้บริการของเรา
  • คุกกี้ (Cookies) เราอาจใช้เทคโนโลยีมาตรฐานที่เรียกว่า คุกกี้ เพื่อที่จะบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป
  • ข้อมูลส่วนตัว (User Information) ในกรณีที่คุณลงทะเบียนและสั่งซื้อสินค้ากับเรา หรือในกรณีที่คุณสอบถามเกี่ยวกับสินค้าหรือข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ เราจะขอให้คุณแจ้งข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ บ้านเลขที่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับคุณในการใช้บริการหรือเยี่ยมชมครั้งต่อไป เราอาจจะต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ในการแจ้งชื่อและที่อยู่ให้บริษัทขนส่งทราบ
  • ข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้มา ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail address  เราจะรักษาไว้เป็นความลับและปลอดภัย
  • เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการใช้เว็บไซต์ของเรา เราไม่เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณมอบให้เรา เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยมิได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า นอกจากตามที่กฎหมายกำหนด
  • เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลภายนอก เพื่อใช้ในด้านการด้านการตลาดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ
  • เราออาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับหน่วยงานต่างๆ หรือผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หากมีการบังคับด้วยข้อกฎหมายใดๆ ในการตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในการใช้บริการเว็บไซต์

หากคุณมีความประสงค์ที่ต้องการลบข้อมูลส่วนตัวที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทาง Website  กรุณาเขียน e-mail แจ้งความประสงค์ดังกล่าวมาที่ info@mitalai.com เพื่อที่ทางบริษัท จะได้ทำการลบข้อมูลส่วนตัวออกจากระบบ

ทางบริษัท มิตรอะไหล่แทรคเตอร์พาร์ท จำกัดขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับเปลี่ยน นโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม